×

Eternity Ring 10k Rose Gold White Swarovski Zirconia

Eternity Ring 10k Rose Gold White Swarovski Zirconia

Description
Eternity Ring 10k Rose Gold White Swarovski Zirconia
Eternity Ring 10k Rose Gold White Swarovski Zirconia